Privacyverklaring Kookclub Al Dente conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“GDPR”) vanaf haar inwerkingtreding op 25 mei 2018

Contactgegevens:
https://kookclubaldente.be
mail: info@kookclubaldente.be

Persoonsgegevens die wij verwerken

Kookclub Al Dente verwerkt uw persoonsgegevens niet, ze worden enkel gebruikt doordat u gebruik maakt van het contactformulier en omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verkrijgen via het contactformulier:
- Voor- en achternaam
- E-mailadres

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Kookclub Al Dente gebruikt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
U te kunnen e-mailen in antwoord op uw vraag gesteld via het contactformulier.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Kookclub Al Dente bewaart uw persoonsgegevens niet.

Delen van persoonsgegevens met derden

Kookclub Al Dente verstrekt geen persoonsgegevens aan derden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

Kookclub Al Dente gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.
Door gebruik en doorklikken naar diensten van derden, zoals bijvoorbeeld Share knoppen van Twitter, Facebook en LinkedIn, kunnen er cookies van andere partijen worden geplaatst op de computer/apparaten van bezoekers. Hier heeft Kookclub Al Dente verder geen invloed op.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

Aangezien er geen gegevens worden bewaard kan u die ook niet inzien aanpassen of verwijderen.